Picture of author Tina Vrščaj
Winning Book Image
Image of the author's book cover.

Tina Vrščaj (née en 1987) est une autrice, critique littéraire et traductrice primée.

En 2010, elle est diplômée de la Faculté des arts à Ljubjana d’une licence en anglais et littérature comparée. Elle travaille en tant que rédactrice et rédige des critiques littéraires ainsi que des essais pour différents magazines et journaux. Elle est l’autrice de deux livres illustrés pour enfants.

Elle a traduit en slovène le roman Une enfance de Jésus de J. M. Coetzee, récompensé du prix Nobel, ainsi que l’ouvrage philosophique Economy of Desire de Daniel Bell Jr.

Elle a remporté plusieurs prix pour son œuvre : en 2009, le prix du magazine Literatura pour la meilleure contribution à la section « Robni zapisi » (« Notes marginales »), en 2019, le prix du magazine Sodobnost pour le meilleur essai slovène (pour Srečno pospravljen), et en 2022, le prix Modra ptica pour le meilleur roman (non publié) pour un lectorat adulte (pour le roman Na klancu).

EUPL Year
EUPL Country
Na Klancu (Sur Pente)

Dans le village reculé de Klanec, un jeune couple, Eva et Gregor, vit sur une colline escarpée avec leurs deux filles. Dans un premier temps, une maison de campagne en bord de forêt semble être l’endroit idéal pour une jeune famille, mais Eva se rend vite compte que vivre en amont est une expérience épuisante, et elle se met à rêver de la plaine, petit à petit. La relation entre les conjoints se trouve également sur une pente descendante : avec la responsabilité pour leurs deux filles, leurs obligations au quotidien et l’omniprésence des distractions du monde digital, rejetées par Eva, ils sont arrivés à une impasse. D’autres circonstances contribuent à la détérioration de leur couple : le chômage d’Eva, la préoccupation de Gregor avec des mondes virtuels, et la charge domestique inégale. La trame culmine avec la perte de la maison familiale et l’arrivée prévue d’un nouveau membre de la famille, avec la grossesse d’Eva. Gregor ne parvient plus à supporter ce fardeau et disparaît pendant quelque temps, mais lors de son retour, un avenir familial solide n’est plus envisageable. Le départ de Gregor contraint Eva à délaisser sa passivité, à chercher un emploi et à se dévouer à la sensibilisation aux questions environnementales.

Agent / Rights Director

senja.pozar@mladinska-knjiga.si
Senja Požar
+386 51 685 700

Publishing House

Excerpt

Excerpt

Bralce vljudno prosimo, da izklopijo naprave.

Na Klancu zmeraj piha.

Eva skuša pognati korenine v to zemljo. A zemljo odnaša.

Včasih ne hodi po tleh, ampak lebdi. Če pometa listje pred vhodom, se metla ne dotika tal, listje odnaša le zračni vrtinec ob zamahu.

Slike, ki jih naslikajo, pustijo stati v kotu sobe, se bodo že obesile. Sobne rastline so pristale na kompostišču, lončki pa še stojijo na polici, okrušeni.

Eva si predstavlja ravnino, kamorkoli seže oko. Zamišlja si, da so v drugi hiši. Sosedje imajo otroke, stare, kot so njeni, ne pijančujejo pred otroki in ne prenarejajo se. Kolesarijo. Po ravnem lahko kolesari tudi majhen otrok. Včasih si podajajo žogo, ne more jim uiti. Tudi otroci se ne morejo odkotaliti v prepad.

Dekleti sta še novi in dišita po svežem. Prišlekinji na svet.

Seme je obrodilo mimogrede, kot bi jo oprašil veter.

Najprej je prišla prva. Kakšen prihod! Dostavili so jo beli angeli v kočiji. Potem je prišla še druga, spet pretresljivo doživetje. Že s prvim glaskom je bil to joksmeh. Glej: prvega so ji prinesli angeli, v drugo pa se ji je rodil srečen otrok.

Čim sta prišli na svet, sta odprli oči v to hišo s slikami v kotu, s tistimi postrani in z oblekami po tleh. Obleke se množijo na parketu, naslonjalih stolov, kavču, postelji in celo na mizi. Še najmanj jih je v omarah, od katerih puhti po starem. Vse te gore so dokaz, da ima Eva nepospravljeno podstrešje. Mama je govorila:

Pospravi že tisto svoje podstrešje.

Tisto, s katerim mama nima nič.

          Oblek je kar naenkrat dvakrat več in vsak mesec je nekaj premajhnih. Otroka rasteta. Zvečer jima obleče dolgo pižamo, zjutraj pa se zbudita v kratkih hlačah. Vsak teden kaj zmanjka in čez dan iščejo, kje je. Potem dobijo vreče od prijateljev. Te nove in rabljene oblekice tvorijo velik klanec v veži. Čakajo na prvo pranje.

Tisto prvo obdobje življenja prve dojenčice je prežeto z vonjem mleka, kakca in pralnega praška. Otrok se podoji in pokaka in kakec si utre pot iz plenice do oblek, v vedno istem zaporedju in vse hitrejšem tempu, kjer med ponavljanji sčasoma ni več nobenega premora. Eva podoji otroka in nato v majici, mokri od mleka, toči vodo v prazno, da bi prišla do tople za umivanje ritke, zamenja plenico in otroka preobleče. Na tleh pri njenih nogah spet kup. Kup je tudi že v kopalnici, da se vrata ne zapirajo. Gmota je v stroju, ki pere. Stroj je tako obremenjen, da poskakuje. Od besa hoče včasih razbiti stene. Kup opranih kosov je v lavorju, ki jih Eva hiti obešat, kadar dojenčica zapre oči in dokler sonce še greje.

Vso proceduro spet ponovi. In spet. In spet … Kot hrček v kolesu.

Začetek življenja druge dojenčice je prežet z vonjem mleka, kakca in pralnega praška. Drugič je vse enako. A vse drugače. Eva se hitreje vda neprespanim nočem. Lažje posluša jok, ker ve, da bo minil. Včasih ob joku ostane povsem mirna. Ve, da je to joksmeh, globoko čudenje življenju.

Včasih je raztresena. Z dojenčki in malčki je pač tako, da vse uhaja izpod nadzora. Kot samo od sebe iz prsi lije mleko, tudi kadar ni prisesanih ustec. Le ena nežna misel, pa ima majico mokro od belega. Ponečedene plenice se grmadijo pred vhodnimi vrati. Na pultu se grmadijo ostanki hrane, ki čakajo, da jih kdo nese na kompost. Pod nogami se kopičijo igrače. Včasih kakšna noga katero stre.

Za to ni kriv nered na njenem podstrešju.

Nekaj drugega je.

Čim sta punčki pokukali iz hiše, sta se zlili v nagnjeno obzorje.

In ko sta, druga za drugo, v presledku dveh let, shodili, sta z najmanjšimi nožicami že racali v hrib. Mala kar v copatkih. Potrebovali sta trdno spodbudo:

»Noge v zrak!«

Po ravnem bi nemara že tekali, a v klanec sta se le oklevaje prebijali. Včasih je Eva katero lopnila po zadnji plati. Ali ju navdihovala z modrostjo:

Noge si zapomnijo, kaj zmorejo, in potem jim noben korak ni odveč.

Ko gredo majhne noge v velik klanec, je to ganljiv prizor.

Včasih pa niso mogle. In takrat ju je ona, drobna, a žilava, kot žaklja krompirja vzela pod pazduhe, dve pazduhi za dve punci, in je šla, so šle. Če sta pri tem malo viseli na glavo, ju ni nikoli motilo.
 

Excerpt - Translation

Translated into English by Erica Debeljak

It’s always windy on Slope.

Eva tries to plant roots in the soil. But the wind blows the soil away.

Sometimes she doesn’t walk on the ground but hovers above it. When she sweeps the leaves in front of the door, the broom doesn’t touch the floor but moves the leaves with its spinning currents of air.

The paintings are left in a corner of the room to be hung later. The house plants have landed on the compost but the pots remain on the windowsill. Chipped.

Eva imagines flatlands as far as the eye can see. She dreams that they live in another house. The neighbours would have children as old as theirs. They wouldn’t drink in front of the children and wouldn’t pretend to be other than what they are. They would ride bicycles. Even little children can ride bicycles where it is flat. They can pass a ball between them without it rolling down the hill. Children cannot tumble into the abyss.

The girls are still new and smell fresh. They are newcomers to the world.

The seeds bore fruit easily as if she had been pollinated by the wind.

The first came first. What an arrival! White angels delivered her in a coach. Then the second, again a riveting event. Her first little sound was already crylaughter. Look: the first was brought by angels and the second was born a happy child.

The moment they came into the world, they opened their eyes to the house with the paintings in the corner, some lying aslant, and clothes on the floor. The clothes multiply on the hardwood floor, the armchairs, the couch, the beds, even the table. Least of all in the closets that smell old. All of these mountains are proof that Eva has a messy attic. Her mother used to say:

Clean your attic, what you have upstairs.

The place her mother has nothing to do with.

All of a sudden, there are twice as many clothes and each month many of them are too small. The children grow. In the evening, they get dressed in long pyjamas and wake up in the morning in short pants. Every week something gets lost and is looked for all day. Then they get bags of hand-me-down clothes from friends. The new and used clothes form a steep hill in the entryway. They wait for the first washing.

The first period of life with the first baby is inundated with the smell of milk, poop, and washing powder. The baby nurses, poops, and the poop finds its way from the nappies to the clothes, always in the same order and always at a faster tempo, because there is no time between repetitions. Eva nurses the baby and then, her shirt wet with milk, turns on the faucet and waits for the water to get warm to wash the baby’s bottom, change her nappy, and dress her again. Another pile grows at her feet. There is already a pile in the bathroom and the door will not close. There is a pile in the washing machine. The machine is so overburdened that it jumps, as if it wants to hurl itself against the wall in anger. There is a pile of washed clothes in the laundry basket that Eva rushes to hang outside while the baby’s eyes are closed and the sun is still shining.

She repeats the whole procedure. And again. And again… Like a hamster on a wheel.

The beginning of the second baby’s life is inundated with the smell of milk, poop, and washing powder. The second time is the same. But everything is different. Eva surrenders more quickly to the sleepless nights. She finds it easier to listen to the baby crying because she knows it will pass. Sometimes she is completely calm when she hears the crying. She knows that this is crylaughter and expresses a deep wonder for life.

Sometimes she is distracted. That’s just the way it is with babies and toddlers: everything escapes her control. Just like milk coming out of her breast all by itself, even when there is no sucking little mouth nearby. A single tender thought and her shirt is wet. Dirty nappies pile up in front of the door. Leftovers pile up on the counter, waiting for someone to take them out to the compost. Toys pile up underfoot. Sometimes a foot breaks one.

The mess in her attic is not guilty for all of this.

It is something else.

The moment the little girls look outside of the house, they merge with the slanted horizon.

And when they learn to walk, one after the other over a period of two years, their little legs waddle uphill. The little one in slippers. They need encouragement:

“Lift your feet!”

They would probably have already begun running if it were flat, but on Slope they hesitated. Sometimes Eva spanked them on their bottoms. And then inspired them with wisdom:

Legs remember what they can do, and every step is necessary.

It is a moving scene when the little legs go up the steep hill.

But sometimes they couldn’t do it. And then she, small but tough, picked up both of them like sacks of potatoes under her armpits, two armpits for two girls, and she went. They went. It didn’t bother them that they were hanging upside down.